1.650.000

DSDkids – Thương hiệu  Nội thất trẻ em đạt danh\hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á”