1.850.000

DSDkids đạt danh hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á”