3.650.000

Nội thất trẻ em DSDkids đạt giải thưởng ” Sản phẩm & Dịch vụ chất lượng Châu Á 2019″.