DSDKids – Thương hiệu Nội thất trẻ em đã đạt danh hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á 2019”