1.650.000

DSDKids đạt danh hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á” với thiết kế Độc đáo – Sáng tạo – Đơn giản.