2.550.000

DSDKids đạt danh hiệu “ Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á”

Với sản phẩm bàn học gỗ – Kitty chữ nhật kết hợp ghế băng, ghế đơn, được thiết kế phần dựa hình tai thỏ mang đến góc học tập sáng tạo, khoa học.