Giám Đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc DSD.
KTS. Nguyễn Dương.

DSDKids nhận danh hiệu ” Sản phẩm – dịch vụ chất lượng Châu Á 2019″